Wymagania sieciowe

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wymagania sieciowe

Nawigacja:  Mobilny sprzedawca (Mobilny kelner) >

W celu bezproblemowej pracy Mobilnego sprzedawcy wymagane jest wysokiej jakości połączenie WiFi. Mobilny sprzedawca komunikuje się z głównym systemem kasowym poprzez bezprzewodową sieć WiFi. Twoje WiFi powinno spełniać następujące wymagania:

Osobna (oddzielna) sieć WiFi, z której nie korzystają klienci ani pracownicy.

Widoczność sieciowa między kasą a Mobilnymi sprzedawcami każdego segmentu sieci (kasa i Mobilni sprzedawszy w tej samej sieci WiFi).

Stabilny zasięg ze wszystkich miejsc, gdzie jest wykorzystywany Mobilny sprzedawca.

Wsparcie Network Service Discovery (protokoły DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS).

Wskaźnik straty pakietów (Packet loss) < 10 %, ping < 10 ms

 

Jak komunikuje się Mobilny sprzedawca?

Aby komunikacja pomiędzy kasą i Mobilnymi sprzedawcami nie była zależna od adresów IP urządzeń, Mobilny sprzedawca wykorzystuje usługę Android Network Service Discovery. Dzięki wykorzystaniu tej usługi Mobilny sprzedawca automatycznie lokalizuje systemy kasowe w sieci i zaproponuje ich podłączenie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że komunikacja kasy i Mobilnych sprzedawców nie jest zależna od adresów IP poszczególnych urządzeń. Jeśli adresy IP kasy lub Mobilnych sprzedawców ulegną zmianie, nie będzie to miało wpływu na ich wzajemną komunikację.

Opcjonalnie w aplikacji Mobilnego sprzedawcy można wprowadzić stały IP kasy. Od tego momentu Mobilny sprzedawca będzie się komunikował z kasą za pośrednictwem tego adresu IP. W tym przypadku jednak należy zapewnić, aby system kasowy miał adres IP rzeczywiście przypisany na stałe i nie dochodziło do jego zmiany.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zasięg bezprzewodowy jest wyłącznie w kompetencji klienta, Dotykačka nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Wsparcie techniczne jest udzielane tylko w przypadku problemów wynikających z funkcjonalności aplikacji i nie obejmuje problemów spowodowanych niewystarczającą jakością zasięgu sieci.

do góry


Utrata połączenia sieciowego

Jeśli Mobilny sprzedawca utraci połączenie z kasą lub jest poza zasięgiem sieci WiFi, wyświetli się następujące powiadomienie. W takim przypadku należy sprawdzić zasięg sieci, czy Mobilny sprzedawca jest podłączony do odpowiedniej sieci WiFi lub czy należy przemieścić się z powrotem do miejsca w którym zapewniony jest zasięg sygnału bezprzewodowego. Kiedy komunikacja z kasą zostanie ponownie nawiązana, Mobilny sprzedawca automatycznie wznowi swoje działanie.

Każda transakcja przeprowadzona przez mobilnego sprzedawcy zostaje potwierdzona przez system kasowy w ramach nawiązanej komunikacji. Nawet w przypadku tymczasowego zaniku sieci, dane we wszystkich urządzeniach powinny być zgodne.

clip0192

do góry