Wymagania sieciowe

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wymagania sieciowe

W celu bezproblemowej pracy mobilnego kelnera wymagane jest wysokiej jakości połączenie WiFi. Mobilny Kelner komunikuje się z głównym systemem kasowym poprzez bezprzewodową sieć WiFi. Twoje WiFi powinno spełniać następujące wymagania:

Osobna (oddzielna) sieć WiFi, z której nie korzystają klienci ani pracownicy.

Widoczność sieciowa między kasą a mobilnymi kelnerami z każdego segmentu sieci (kasa i Mobilni kelnerzy w tej samej sieci WiFi).

Stabilny zasięg ze wszystkich miejsc, gdzie jest wykorzystywany mobilny kelner.

Wsparcie Network Service Discovery (protokoły DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS).

Wskaźnik straty pakietów (Packet loss) < 10 %, ping < 10 ms

 

Jak komunikuje się mobilny kelner?

Aby komunikacja pomiędzy kasą i mobilnymi kelnerami nie była zależna od adresów IP urządzeń, mobilny kelner wykorzystuje usługę Android Network Service Discovery. Dzięki wykorzystaniu tej usługi mobilny kelner automatycznie lokalizuje systemy kasowe w sieci i zaproponuje ich podłączenie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że komunikacja kasy i mobilnych kelnerów nie jest zależna od adresów IP poszczególnych urządzeń. Jeśli adresy IP kasy lub mobilnych kelnerów ulegną zmianie, nie będzie to miało wpływu na ich wzajemną komunikację.

Opcjonalnie w aplikacji mobilnego kelnera można wprowadzić stały IP kasy. Od tego momentu mobilny kelner będzie się komunikował z kasą za pośrednictwem tego adresu IP. W tym przypadku jednak należy zapewnić, aby system kasowy miał adres IP rzeczywiście przypisany na stałe i nie dochodziło do jego zmiany.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zasięg bezprzewodowy jest wyłącznie w kompetencji klienta, Dotykačka nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Wsparcie techniczne jest udzielane tylko w przypadku problemów wynikających z funkcjonalności aplikacji i nie obejmuje problemów spowodowanych niewystarczającą jakością zasięgu sieci.

do góry


Utrata połączenia sieciowego

Jeśli mobilny kelner utraci połączenie z kasą lub jest poza zasięgiem sieci WiFi, wyświetli się następujące powiadomienie. W takim przypadku należy sprawdzić zasięg sieci, czy mobilny kelner jest podłączony do odpowiedniej sieci WiFi lub czy należy przemieścić się z powrotem do miejsca w którym zapewniony jest zasięg sygnału bezprzewodowego. Kiedy komunikacja z kasą zostanie ponownie nawiązana, mobilny kelner automatycznie wznowi swoje działanie.

Każda transakcja przeprowadzona przez mobilnego kelnera zostaje potwierdzona przez system kasowy w ramach nawiązanej komunikacji. Nawet w przypadku tymczasowego zaniku sieci, dane we wszystkich urządzeniach powinny być zgodne.

clip0192

do góry