Ustawienia terminala i kasy

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia terminala i kasy

Viz upravená kapitola Ustawienie stałych adresów IP

dulezite_sdeleni_icon

Niniejsza procedura wskazuje ustawienie stałych adresów IP koniecznych do bezproblemowej komunikacji kasy z terminalem płatności lub innymi urządzeniami w sieci (inna kasa, Wyświetlacz klienta).

Rozdział jest przeznaczony dla techników instalujących terminale płatnicze lub zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu aktywnych elementów sieciowych. Jednakże konfiguracja terminala jest zawsze wykonywana przez technika serwisu bankowego, który ma dostęp do terminala.

 

Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, należy upewnić się, że zarówno terminal, jak i kasa fiskalna mają adres IP przypisany na stałe. Jeśli adres IP jednego z tych urządzeń zostanie zmieniony (np. po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu), komunikacja zostanie utracona.

Domyślnie adres IP urządzenia sieciowego jest przydzielany przez serwer DHCP działający na elemencie sieci (routerze) w zakładzie. Dlatego konieczne jest połączenie się z tym routerem i odpowiednie dostosowanie ustawień serwera DHCP, aby przypisać adresy IP tylko z części ustawionego zakresu sieci. Zapewnia to darmowe adresy IP dla kasy fiskalnej i terminala płatniczego, które będą poza zakresem serwera DHCP. Następnie należy podać dane sieci LAN (adres IP routera i maskę sieci).

W celu prawidłowego ustawienia terminala i kasy należy uzyskać dane dostępu do ustawień/konfiguracji routera (adres IP routera, dane użytkownika i hasło do administrowania siecią). Informacje te powinny być dostarczone przez operatora, właściciela obiektu lub administratora odpowiedzialnego za tworzenie sieci zakładu.

 

Podłączenie urządzeń do sieci lokalnej (LAN)

Terminal łączy się z siecią lokalną za pomocą kabla LAN lub bezprzewodowo przez Wi-Fi.

Kasa musi być podłączona do tej samej sieci za pomocą kabla LAN lub połączenia Wi-Fi.

 

-Krok 1: Ustawienia routera

-Krok 2: Ustawienia terminalu płatniczego

-Krok 3: Ustawienia w sieci kasy Dotykačka

-Krok 4: Ustawienia sterownika terminala płatniczego W KASIE Dotykačka